REACH

Belangrijke informatie voor onze leveranciers en klanten

Al jaren zijn we actief om een verantwoord gebruik van chemicaliën en omgeving, een veilige fabricage van producten en een risicoloze toepassing van deze producten door onze klanten te waarborgen.
EG-verordening Nr. 1907/2006 - REACH gaat over de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische grondstoffen. Sinds de inwerkingtreding op 1 juni 2007, centraliseert en vereenvoudigt de pan-Europese chemische wetgeving. Volgens de REACH-verordening moeten alle grondstoffen die worden geproduceerd of geïmporteerd in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar worden geregistreerd. Dit geldt voor de grondstoffen zelf, alsmede voor grondstoffen in preparaten en het uiteindelijke eindproduct.

Lubricant Solutions Holland BV heeft de nodige stappen ondernomen om de beschikbaarheid van grondstoffen te garanderen, nu en in de toekomst. Dit omvat de pre-, en registratie van alle grondstoffen die we aankopen of zelf produceren. Tot op heden zijn alle grondstoffen die worden geproduceerd of eventueel kunnen worden geproduceerd reeds geregistreerd. Alle producten die op de markt gebracht worden door Lubricant Solutions Holland BV zijn per definitie “preparaten” die niet hoeven te worden geregistreerd bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in Helsinki, Finland. In tegenstelling tot grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van bepaalde preparaten, deze zijn verplicht geregistreerd.

Een ander onderdeel van REACH is de zogenaamde lijst van zorgwekkende stoffen (SVHC). Deze lijst bevat stoffen die van bijzonder belang zijn binnen de ECHA. De lijst van zorgwekkende stoffen bevat momenteel 155 stoffen (bijgewerkt op 16 juni 2014) en wordt gepubliceerd op de homepage van de ECHA onder echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table. Volgens artikel 33 van de REACH-verordening geldt een meldingsplicht aan onze klanten in het geval een zorgwekkende stof (SVHC) is opgenomen in ons geleverd product met een massa concentratie van meer dan 0,1 wt/%. Het is onze verplichting dat we deze rapportage zeer serieus nemen en  voldoen aan de wettelijke bepalingen op basis van artikel 33 van de REACH-verordening door middel van de volgende procedure; Onze EU-leveranciers alsmede non-EU-leveranciers zullen ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer een van hun geleverde producten een zorgwekkende stof (SVHC) van meer dan 0,1 wt/% bevat. Zodra wij deze informatie ontvangen zullen wij ervoor zorgdragen dat deze informatie direct aan onze klanten gecommuniceerd wordt, e.e.a. overeenkomstig artikel 33 van de REACH-verordening.

Mocht u toch nog vragen hebben over de uitvoering van de REACH-regelgeving binnen ons bedrijf, aarzelt u dan niet en neem contact met ons via info@lsh-bv.nl of +31 (0)413 76 44 40.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2021 Verol.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel